Savivalda Lietuvoje. Seniau ir dabar

Žodžio savivalda prasmė – mes patys valdome savo gyvenamosios vietos reikalus ir ūkinę veiklą. Savivalda yra neatsiejama nuo valstybės teritorinio administracinio vieneto, kuriame gyvename. Nuo 1994 metų Seimo sprendimais Lietuvoje buvo įteisinti rajonai, kaip mažiausieji teritoriniai vienetai su savivaldos teise. O kaip buvo anksčiau? Savivaldos užuomazgos Lietuvos Didžiojoje kunigaikštystėje Žinias apie krašto sutvarkymą ir papročius …

„Pilietinės savivaldos sąjunga“ laiškas Lietuvai

Lietuvai įžengus į savo valstybingumo antrąjį šimtmetį ir mes – visi piliečiai – nuo prezidento iki eilinio, jį pradėkime kitaip – pasijuskime vieninteliais, pilnateisiais savo šalies šeimininkais, supraskime, kad tik visiems solidariai dalyvaujant Lietuvos ateities kūrime, Lietuva gali tapti visiems vienodai teisinga, vieninga ir klestinti. Susitelkime ir imkimės veiksmų. Klydome leisdami mūsų išrinktiesiems jų susikurtais …