„Pilietinės savivaldos sąjunga“ laiškas Lietuvai

Lietuvai įžengus į savo valstybingumo antrąjį šimtmetį ir mes – visi piliečiai – nuo prezidento iki eilinio, jį pradėkime kitaip – pasijuskime vieninteliais, pilnateisiais savo šalies šeimininkais, supraskime, kad tik visiems solidariai dalyvaujant Lietuvos ateities kūrime, Lietuva gali tapti visiems vienodai teisinga, vieninga ir klestinti. Susitelkime ir imkimės veiksmų.
Klydome leisdami mūsų išrinktiesiems jų susikurtais įstatymais atsiriboti nuo Tautos – nuo pilietinės visuomenės – nuo rinkėjų, leidome diktatoriškai valdyti šalį, priiminėti sprendimus Tautos – visų mūsų – vardu, dažnai neatitinkančius Tautos valią ir interesus. Klydo mūsų išrinktieji, pervertino savo jėgas, galimai manydami, kad Tautos teisių pasisavinimas bus naudingas Lietuvai. Klydome visi, todėl nekaltindami vieni kitų bendromis jėgomis ištaisykime klaidas. Atmeskime mintį, kad išrinkus tinkamus deputatus, jie be mūsų, už mus, mums visiems sukurs gerovės Lietuvą. Tai jau 28 – eri metai, nepateisinantys mūsų vilčių . 28 -erius metus rinkome geriausius, bet situacija negerėja.
Negerėja, nes veikianti nedemokratiška rinkimų ir atstovavimo (neatstovavimo) sistema prilygsta spąstams, kuriuose jau trečias dešimtmetis merdi Lietuva. Ši ydinga, pilietines galias blokuojanti, sistema mūsų išrinktųjų sprendimais atsirado nepriklausomybės pradžioje – 1992 m. Aukščiausiajai Tarybai įteisinus sąrašinius rinkimus, o 1995m. pirmajam atkurtos Lietuvos Seimui panaikinus pirminį, esminį, pilietinės savivaldos lygmenį – seniūnijų savivaldą. Po šių sprendimų Lietuvoje, vietoje galėjusio veikti demokratinio valdymo, visuose valdžios lygmenyse – seniūnijose, savivaldybėse ir Seime įsigalėjo išrinktųjų diktatūra, kurios pasekmė – Tauta (nors Konstitucija ir laiduoja Tautai aukščiausias galias valstybėje, žr. 4 str. Aukščiausią suverenią galią Tauta vykdo tiesiogiai ar per demokratiškai išrinktus savo atstovus.) , neteko ir iki šiol neturi nei konstitucinių galių, nei atstovų, per kuriuos jas galėtų vykdyti.

Tautos konstitucinių galių atstatymui reikia :
1) Visiems rinkimams įteisinti tik vienmandatinius – teritorinius rinkimus.  (Balsavimas, ne už sąrašus, bet už asmenį).
2) Įteisinti rinkėjams teisę savo išrinktus, blogai atstovaujančius atstovus, atšaukti.  (Kad atstovą galėtų atšaukti tik jį išsirinkę rinkėjai).
3) Įteisinti pilną seniūnijų savivaldą su juose demokratiškai renkamomis seniūnijų ir seniūnaitijų Tarybomis.  (taip išplėsta savivalda – Tautos organizacinė sistema, sudarys sąlygas visiems piliečiams, veiksmingai dalyvauti savo gyvenamųjų teritorijų ir visos valstybės valdymo procese)
Įteisinus šiuos tris sistemos tobulinimo punktus, suverenitetas  priklausys  visai Tautai, užtikrins Lietuvos sėkmingą vystymąsi – gyvenimą pagal visų pasirinktas ir visiems priimtiniausias taisykles.
Mes, „Pilietinės savivaldos sąjungos“ nariai , kviečiame piliečius, politines ir pilietines organizacijas prisidėti prie mūsų ir visų sutelktomis jėgomis siekti pilietinės savivaldos įteisinimo Lietuvoje. Kreipimasis priimtas visuotinio asociacijos „ Pilietinės savivaldos sąjunga“ susirinkimo nutarimu.

Jonas  Kaminskas
Tel.:  8 616 51390
El. paštas:   
pilietinessavivaldossajunga@gmail.com

12 atsakymų į “„Pilietinės savivaldos sąjunga“ laiškas Lietuvai”

 1. Viskas čia gerai surašyta, Mintys tinkamos,idėja palaikau…bet kad suprastų jus ir jūsų idėjas paprastas kaimo žmogeliukas,bambali perkantis pijokelis ,net aukštąjį tarybinių laikų išsilavinimą turinčiam ir ilgai kolchoze dirbusiam agronomui,reikia kai kurias išsakytas mintis per naują aiškinti…pabandykite pasiekti liaudį paprastesniais žodžiais,ne visi elektoratai,ne visiem duota iškart tekstą pilna sudėtingų žodžių ir išsireiškimų perprasti!

  1. Kad viskas čia labai paprasta: Reikia įteisinti sistemą, kurioje, piliečiai turėtų galimybę išsirinkti, konkrečiai jų bendruomenes – seniūnaitijų, seniūnijų ir savivaldybių, privalomai atstovaujančius atstovus, su teise, blogo atstovavimo atveju, atstovą atšaukti, išsirinkti, kitą.

  1. Birute, pasiūlymų įgyvendinimui reikia susiburti visiems, kuriems jie patinka. Tam reikalinga organizacija, nes tik organizuoti piliečiai gali būti jėga – išreikšti ir įgyvendinti savo pilietinę valią.
   „Pilietinės savivaldos sąjunga“ įsteigta šiam tikslui.

 2. Visiems rinkimams įteisinti tik vienmandatinius – teritorinius rinkimus.
  Tas labai gerai butų seimo rinkimams. Užsisėdėjo labai daug veteranų kurie Lietuvai nieko gero neduoda tik „kaišo pagalius į ratus“

  1. Tikram atstovavimui, būtini teritoriniai rinkimai, visoms atstovavimo grandims, taip pat ir Seimui.

 3. glal viena karta babus rinkejas ir gales rinkti ta pilieti kuriuo pasitiki, o ne siulomu sarasiniu.

 4. Pradėkime nuo savęs, apygardose pakvieskime atsiskaityti Seimo narius atsiskaityti, spręsis problemos,vykdykime projektą:
  Lietuvos politinio elito (ne) bendravimas su bendrapiliečiais 2019 m. , vykdomas nuolatos
  LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO NARIUI ……………………………………………………………….. , IŠRINKTAM VIENMANDATĖJE ………………………………………………………… RINKIMŲ APYGARDOJE NR. ………
  KVIETIMAS – PRIMINIMAS DĖL ATASKATŲ PATEIKIMO APYGARDOS RINKĖJAMS (SIEKIANT PAKELTI TAUTOS PASITIKĖJIMĄ LR SEIMU IR JO GALIMAI ĮVYKDYTI ESMINĘ VALSTYBĖS VALDYMO PERTVARKĄ, ĮGYTI AUTORITETĄ RINKĖJŲ AKIVAIZDOJE, PRIVALU SEIMO NARIAMS PASIKEISTI, ATSISAKYTI SAVANAUDIŠKUMO IR VADOVAUTIS PRINCIPU- „ REIKIA LIETUVAI“). DISKUTUOJAMA BEVEIK 30 METŲ SIŪLYMUS TOLIAU TEIKTOMS PROBLEMOMS SPRĘSTI . ŠIE DARBAI- PRADŽIŲ, PRADŽIA LIETUVOS SĖKMEI PLĖTOTI
  Vilnius, 2019 m. …………………… ….. d.
  KVIEČIAME JUS GERBIAMAS (-A) SEIMO NARĮ,(-E) PASTOVIAI ATSISKAITYTI APYGARDOS RINKĖJAMS, (KAIP VYKDOTE RINKIMINIUS ĮSIPAREIGOJIMUS, KONKREČIAI KADA IR KOKIUS ĮSTATYMUS, KOKIAS PATAISAS KOKIEMS ĮSTATYMAMS PATEIKĖTE-REGISTRAVOTE LR SEIME, AR BUVO PRIIMTA?), KARTĄ PER KETVIRTĮ RAJONŲ/MIESTŲ CENTRINĖMS VIETOS BENDRUOMENIŲ TARYBOMS BEI KVIETIMO TEIKĖJŲ ATSTOVAMS RAŠTU BEI GYVAI SUSITIKTI SU RINKĖJAIS (NVO). APIE TAI TINKAMAI PASKELBTI RINKĖJAMS PER NACIONALINĮ RADIJĄ , VIETOS SKELBIMŲ LENTOSE, BEI DALYVAUTI VIETOS ŽINIASKLAIDAI.( SEIMO STATUTAS 12 STR. 1D.). Dabar dauguma LR Seimo narių vengia tai daryti, atsakyti, atsiskaityti besikreipiantiems .ir gyvai susitikti su apygardos rinkėjais… Dauguma rinkėjų pagyvenę, neįveikia pažiūrėti Seimo narių siūlomų internetinių tinklalapių… Apygardos rinkėjai laukia konkrečių ataskaitų, atsakymų į ir klausimus. Neatidėliotinai būtinos Valstybės esminės pertvarkos Sveikatos, Švietimo, Kultūros, Teisingumo, Savivaldos svarbiausiose kryptyse, bei kompleksiniai, lygiagrečiai – darniai sudaryti palankią aplinką, kurti gerovę Lietuvoje, mokėti gebėjimus atitinkančius atlyginimus, (parengti biudžetinių institucijų darbuotojų atlyginimų proporcijų (koeficientų) matricas. Tai parodo Sveikatos sistemoje ženklus trūkumas gydytojų- specialistų, (kelių mėnesių laukimas į priėmimą), švietėjų, kultūros, inovacijų kūrėjų. Negalima gyventi principu ir siekti – „Nėra žmogaus, nėra problemos“ .
  Lietuvos regionuose būtina turėti darbą, sveikatos paslaugas, kultūrinę aplinką, būstą, mokyklas, darželius, kultūros židinius, užtikrintą teisingumą visiems lygiai, decentralizuotą savivaldą. Tikėtina, sumažėtų gyventojų emigracija iš Lietuvos bei poreikis šelpti čia likusius. Grįžtų dauguma išvažiavėlių pasirūpinti savo senais tėvais, seneliais ir savo Tėvynės išlikimo reikalais.
  Vadovaujantis LR Konstitucijos 68 str. nuostata, Seimo (pozicijos, opozicijos) bei Vyriausybės nariai, visi privalo teikti Seimui priimti (nemenkaverčius, o pirmo prioriteto-svarbumo), įstatymus ar ir įstatymų pakeitimus.

  PRAŠOME 2019 m. LR Seimo sesijose priimti įstatymus. (Koks Jūsų apsisprendimas šių 1-8 p. įgyvendinime, ar reikalingi? Tai atsakyti konkrečiai.) : 1. Priimti skubos tvarka 2019 m. LR Seimo nario darbo sąlygų įstatymą (kodeksą) – LR Konstitucinis Teismas 2005 m. bylos Nr.04/04 nutartyje nurodė, kad Įstatymų leidėjas privalo – yra pareiga nustatyti Įstatymu Seimo narių teisių, pareigų ir veiklos garantijų sąlygas (Kasmetinių atostogų suteikimas, nuobaudos pravaikštininkams, Seimo nario darbo vertinimas balais (kiek pateikė Įstatymų, pataisų?, atsiskaitymas rinkėjams dėl rinkiminių įsipareigojimų). LR Seimas (seimo nariai dėl savanaudiškumo) neįveikia pasirašyti darbo taisykles-įstatymą, nevykdoma LR Konstitucinio teismo nutartis ??? Tai menkina pasitikėjimą dėl valdymo pertvarkos Lietuvoje … 2. Įteisinti 2019 m, pradžioje Specialiojo (nepriklausomo) prokuroro pareigybę – JAV pavyzdžiu užtikrinti įgalumą nepriklausomai atlikti pareigas. Įstatyme į Specialiojo prokuroro funkcijas įrašyti nuostatas dėl priimtų įstatymų, teisės aktų vykdymo kontrolės bei bylų nutraukimo tik teisme, suteikti prokurorui teisę ginti asmens teises net ir prieš jo valią. Įteisinti piliečiams teisę tiesiogiai kreiptis į (Ypatingąjį) prokurorą dėl jų teisių bei viešojo intereso pažeidimų). Tai pasireikštų reali sisteminė kova su politine, ekonomine korupcijomis, kontrabanda, pažeidimais viešuose pirkimuose, valstybės turto valdyme, šešėline ekonomika, netinkamu pareigų atlikimu, valstybei padarytų žalų išieškojimu ir kt. . Valstybėje atsiras daugiau teisingumo, atsakomybės, kontrolės ir papildymas biudžetą lėšomis. Dalinai 2017 m. pataisytas Įstatymas nevykdomas. 3. Atsižvelgti į LR Prezidentės pareiškimą, panaikinti privilegijas Lietuvos Respublikos Prezidentui, baigus eiti pareigas, netenka rezidencijos (būsto) ir su ja susietų privilegijų. Įteisinti 2019 m. įstatymu.
  4. 2019 m. ( skubos tvarka) įteisinti įstatymu realią Rajonų/miestų dvipakopę Savivaldos hierarchiją (seniūnija, savivaldybės taryba, meras-administracija. Vietos Bendruomenė – Seniūnijos centrinė Vietos bendruomenė – Seniūnija (seniūnas) – Rajono/miesto Vietos bendruomenių centrinė taryba – Meras (su „Veto“ teise –administracijos vadovas) – Savivaldybės taryba. Atskiriama vykdomoji ir nutarimų, sprendimų priimančios valdžios. Taikyti administracinių teritorinių vienetų tik vienmandatę rinkimų sistemą. Užtikrinti, kad neprieštarautų LR Konstitucijos pagrindinėms nuostatoms, pataisyti LR Konstituciją . Savivaldybių veiklos kontrolę patikėti LR Valstybės kontrolieriaus tarnybai, o ne pačių Savivaldybės savikontrolei .
  5. LR Seime 2019 m. inicijuoti, priimti Lietuvos Respublikos Seimo rinkimų įstatymą atitinkantį LR Konstitucijos (55 str. „Seimą sudaro Tautos atstovai – 141 Seimo narys, kurie renkami ketveriems metams remiantis visuotine, lygia tiesiogine rinkimų teise ir slaptu balsavimu“ vienmandatėse rinkimų apylinkėse- (Apygardose) nuostatą bei įvertinti ženklią iš Lietuvos gyventojų emigraciją. Galiojančiame Seimo rinkimų kodekse nustatyta – kad tas pats kandidatas į LR Seimo narius įrašomas lygiagrečiai dviejuose sąrašuose -vienmandatėse ir daugiamandatėse partijų sąrašuose, (partija-juridinis asmuo). Eilė Seimo narių tampa nepakeičiami dešimtmečiais, tai yra privilegija partijos nariams- pažeidžiama LR Konstitucijos 55 str. nuostata – lygi tiesioginė teisė rinkti. Būtina įteisinti-taikytina kandidatui kvalifikaciniai, moralės reikalavimai užimti LR Seimo nario pareigybę. 5.1 Panaikinti politinių partijų beprotiškai didelį milijonais finansavimą rinkimų kampanijoms ir kt. iš valstybės biudžeto, (partijos ne UAB įmonės, kur „maitintųsi“ giminės, prisitaikėliai). Parlamentinėms partijoms tikslinga skirti lėšas iš valstybės biudžeto tik minimaliam patalpų plotui išsinuomuoti, sekretoriaus –(ės) minimali metinė alga ir plius partijos nario mokestis. 5.2. LR Seimas privalo nuolatos vykdyti parlamentinę priežiūrą (kontrolę) Seimui atskaitingų institucijų veiklos. Seimo narius neskirti vykdomosios valdžios pareigūnais – ministrais (interesų konfliktas –savikontrolė?). 5.3. Numatyti Rinkimų įstatymuose galimybę (po metų darbo atstovaujamoje valdžioje) atšaukti visų lygių atstovus, dviem trečdaliais bendruomenės rinkusių rinkėjų balsų dauguma per LR Vyriausiąją rinkimų komisiją, Administracinį teismą, jeigu rinkti atstovai realiai nevykdo rinkiminių įsipareigojimų ir sutartos rinkiminės programos. 6. Pataisyti 2019 m. Europarlamento rinkimų įstatymą užtikrinant tiesioginį Europarlamento narių rinkimą (apygarda-Lietuva). Bei įteisinti Lietuvoje išrinktų Europarlamentarų atsiskaitymo tvarką LR Seimui kartą per ketvirtį, transliuoti per LRT. Būtų užtikrinta Seimo ir Europarlamentarų sąveikavimas, sprendžiant bendravalstybines valdymo problemas su ES.
  7. 2019 m. pataisyti LRT Įstatymą, užtikrinti NVO teisę pastoviai turėti savaitines vienos valandos trukmės intelektualaus turinio laidas Nacionaliniame radijuje ir televizijoje (po valandą), tinkamu laiku. Diskutuoti valstybei svarbiais klausimais, pasitelkus ekspertus, siūlyti sprendinius LR Vyriaysbei, Seimui. Iki šiol NVO daukartiniai kreipimąsi dėl intelektuolios laidos steigimo į LRT valdymo organus, nebuvo patenkinti, diskutuoja savi su „savais” . 8. Įdiegti 2019 m. LR Konstitucijoje įtvirtintą piliečių teisę tiesiogiai dalyvauti valstybės valdyme. Tuo tikslu pataisyti LR Konstitucijoje – sumažinti reikalavimą referendumui inicijuoti surinkus ne 300 tūkst., bet 100 tūkst. rinkėjų parašų, turinčių teisę balsuoti. Iš Lietuvos emigravo beveik milijonas gyventojų.
  PRAŠOME JU S SEIMO NARĮ PATEIKTI: 1. Raštu paaiškinimus apygardos rinkėjams ( Apygardos Vietos bendruomenėms kontrolei, saugojimui), kaip konkrečiai – punktais vykdote rinkiminius įsipareigojimus, išvardinti kada ir kokius Jūs pateikėte- registravote įstatymų projektus, pataisas, kas jų priimta Seime? Ar nesavanaudiškai organizuosite – inicijuosite, teiksite- registruosite įstatymų projektus, juos priimti 2019 m., kaip pirmo prioriteto (skubos) tvarka, reikalingus Lietuvai, (aukščiau minėti 1-8punktai), būtinybę ? )
  2. Kaip Jūsų apygardos savivaldybėse naudojama finansiniai, materialiniai (Valstybės patikėtas turtas), ištekliai kurti gerovę? Siekti Lietuvos regionuose turėti darbą, sveikatos paslaugas, kultūrinę aplinką, būstą, mokyklas, darželius, kultūros židinius, užtikrintą teisingumą visiems lygiai, decentralizuotą savivaldą. Ar pastoviai stebite savivaldos pareigūnų veiklą , tariatės su Vietos Bendruomenių tarybomis, inicijuojate kontroliuojančių institucijų patikras nusižengimams pašalinti savivaldos tarnybose.
  3. Kokius Įstatymus (įvardykite) numatote pasiūlyti -registruoti LR Seimui taisyti ir ką taisyti 2018 -2019 m. Seimo sesijose ?
  4. Kokius aptartus susitikimuose su rinkėjais-Vietos bendruomenių tarybomis, siūlomus Bendravalstybinius probleminius klausimus, Įstatymus teiksite spręsti, priimti LR Seime, Vyriausybėje ir kitur, organizuosite spaudos konferencijas? Primename, jeigu šie reikalavimai nebus įgyvendinami, nenoras bendrauti su rinkėjais- „Jūsų darbdaviais“ , būsime priversti kreiptis į Seimo Vyriausiąją etikos ir procedūrų komisiją, organizuoti piketų akcijas prie Lietuvos Respublikos Seimo rūmų, Savivaldybių, informuoti žiniasklaidą… Seimo, savivaldos narių raštiškos ataskaitos, susitikimų su rinkėjais, Vietos Bendruomenių tarybomis protokolai, video įrašai, registruojami, kaupiami, saugomi Vietos bendruomenių centrinėse tarybose, kopijos vietos bendruomenių tarybose, seniūnijose.
  Pagarbiai, ………………………………………. ………………………………………………… (parašas, pareiškėjų atstovo v. pavardė} Kontaktai susisiekti: adresas: ………………………………………………………………………, tel. ………………………….., e-paštas: …………………… Pagarbiai, rinkėjai: (Vardas, pavardė) (Parašas) (Rinkėjo adresas)
  …………………………………………….. ……………….. ……………………………………………………………………………….
  ………………………………………….. …………………. ……………………………………………………………………
  …………………………………………. …………………. ……………………………………………………………………
  …………………………………………. ……………………. ……………………………………………………………………….
  ……………………………………….. ……………………. ……………………………………………………………………..
  ………………………………………… ……………………… …………………………………………………………………..

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *