Tikslai

1)   Visiems rinkimams įteisinti tik vienmandatinę (mažoritarinę) rinkimų sistemą.(dabar naudojami sąrašiniai rinkimai, faktiškai įteisina išrinktųjų diktatūrą rinkėjų atžvilgiu).
2) Įteisinti rinkėjams teisę savo išrinktus, blogai atstovaujančius atstovus, atšaukti. (Laisvas išrinktųjų mandatas yra laisvas tik nuo juos rinkusiųjų rinkėjų – naikinantis atstovavimo pareigą). 
3) Įteisinti pilną seniūnijų savivaldą su juose demokratiškai renkamomis seniūnijų ir seniūnaitijų Tarybomis.  (Taip  išplėsta pilietinės savivaldos organizacinė sistema užtikrintų kiekvieno piliečio teisę ir galimybę nuolatos ir veiksmingai dalyvauti vietinių ir visos šalies reikalų tvarkymo procese).

Įteisinus šiuos tris sistemos pakeitimo punktus suverenitetas priklausytų ne tik išrinktiesiems, kaip yra dabar, bet visai Tautai.  Pradėtume gyventi pagal visų pasirinktas ir visiems priimtiniausias taisykles. Lietuva suklestėtų ir būtų pavyzdžiu kitoms šalims.