Atsisakykime sąrašinių rinkimų – išlaisvinkime Tautos galias.

 

 Asociacija „Pilietinės savivaldos sąjunga“ ,  registravome  Vyriausioje Rinkimų Komisijoje  iniciatyvinę grupę, referendumui paskelbti, dėl  vienmandatinių  rinkimų įteisinimo.   Parašų rinkimo lapai išduoti tokiems, referendumu siūlomiems  sprendimams:

1. „Rinkimams į Lietuvos Respublikos savivaldybių tarybas įteisinti tik mažoritarinę (daugumos) rinkimų sistemą“;

2. „Rinkimams į Lietuvos Respublikos Seimą įteisinti tik mažoritarinę (daugumos) rinkimų sistemą“.

Nors sąrašinis, partinis valdymas,   vadinamas proporciniu atstovavimu,  iš tikrųjų, nei proporcingumo, nei nuoseklaus atstovavimo  jis neužtikrina –  bendrame sąraše išrinktieji  neturi konkrečių  rinkėjų , neturi kam atsiskaityti  , o sąrašų rinkėjai, neturi konkrečių savo rinktų atstovų, todėl ir galimybės būti atstovaujami.   Negana to, sąrašiniai  rinkimai sąlygoja  nuolatinę  kovą, nuolatinę nesantaiką tarp sąrašais išrinktų politikų,  supriešina juos, tuo pačiu supriešina visuomenę, ardo jos vienybę, neigiamai veikia visą valstybę.

 Įteisinus mažoritarinę (daugumos)  rinkimų sistemą ( aiškumo dėlei vadinkime vienmandatine – balsavimas ne už sąrašą, bet už asmenį),   savo atstovus išsirinktų, rinkiminių teritorijų rinkėjai:  Savivaldybių Tarybas sudarytų  seniūnijų rinkėjų rinkti atstovai, Seimą  sudarytų  savivaldybių rinkiminių apygardų rinkėjų rinkti atstovai. Atstovavimas  taptų realus   – Savivaldybės Tarybos nario atstovavimo, galėtų pareikalauti jį išrinkę  seniūnijos  rinkėjai .  Seimo nario atstovavimo, galėtų pareikalauti, jį išrinkę  savivaldybės  rinkėjai.  Tarp išrinktųjų ir rinkėjų  imtų veikti  grįžtamasis ryšys, šalies ir savivaldybių  valdyme įsivyrautų darnaus bendradarbiavimo principas, neliktų priežasties išrinktiesiems kovoti tarpusavyje,  nuolatos palaikydami ryšį ir tardamiesi su savo rinkėjais, ieškotų ir priiminėtų visiems naudingiausius sprendimus.   Taip veikiant atstovavimo sistemai, Lietuva taptų demokratiškesnė,  daugiau visiems piliečiams priklausanti, daugiau visų piliečių mylima valstybė.

Vienmandatinė rinkimų sistema ir jos pagrindu veikiantis teritorinis atstovavimas, būtų naudingas  visiems –  piliečiai turėtų galimybę, per savo  rinktus atstovus,  dalyvauti   vietinių ir bendravalstybinių reikalų  tvarkymo procese,   partijos atgautų savo prestižą –  būtų kuriamos ir veiktų, ne „valdžios ėmimo“ tikslais, bet   Lietuvai naudingų idėjų generavimui,  lyderių ruošimui, kurie, lygiomis teisėmis su kitais kandidatais, siūlydami partines idėjas, dalyvautų rinkimuose.  Pagyvėtų visas politinis procesas,  palaipsniui  įtraukiantis į jį,  visą visuomenę.

Kviečiame visas politines partijas, visas visuomenines organizacijas ir visus piliečius, dalyvauti sprendimo priėmimo procese – referendumo organizavimo reikaluose, tai yra, iki Liepos 3 d. surinkti 300 000 piliečių, remiančių iniciatyvą, parašų ir referendumo dieną, savo pilietinę valią, išreikšti balsavimu.

https://www.rinkejopuslapis.lt/iniciatyvos.    pilietinessavivaldossajunga@gmail.com,     

Kontaktinis   tel. 861651390

18 atsakymų į “Atsisakykime sąrašinių rinkimų – išlaisvinkime Tautos galias.”

    1. Taip, seniai reikėjo, o tiksliau seniai (nepriklausomybės pradžioje) taip ir buvo – visi rinkimai buvo vienmandatiniai, bet pagal vienmandatinę sistemą patekę į Ąukščiausiąją Tarybą, mūsų išrinktieji, suskubo įteisinti sąrašinius rinkimus ir jų pagrindu veikiančią, išrinktųjų diktatorinę santvarką.

  1. Dvipartinėje (na, tripartinėje) sistemoje pritarčiau. 29-partinėje – ne, nes tris mėnesiuis stebėtume neprognozuojamą susigrupavimą ir „kontrolinio paketo supirkimą“. O seniūnijų tarybų rinkimai – vienintelis pilietinės visuomenės sukūrimo kelias. Aišku, perskirsčius joms atitinkamą biudžeto dalį.

    1. Algimantai, esant tikram(privalomam) atstovavimui, atstovams niekur grupuotis nereikės. Visa , bet kurio lygmens Taryba, bus viena komanda, daugumos principu (vadovaujantis rinkėjų valia) sprendžianti visus klausimus. Jei pvz. kuris nors Tarybos narys, priimant svarbų sprendimą, balsuos priešingai savo rinkėjų valiai, rinkėjų valia galės būti nedelsiant atšauktas.

  2. Pritariu balsuoti už asmenybę ,kuri dirbtų tikrajai tautai,o ne partijos šulams . Rašau – dirbtų ,nes išrinktieji turėtų gauti ,ko nusipelnė : ar pyrago , ar bizūno .

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *